41 proc. ankietowanych nie wyraża gotowości do ponoszenia większych obciążeń finansowych za uniezależnienie się od rosyjskich dostaw gazu, a 4 proc. nie ma zdania w tej sprawie. 62 proc. ankietowanych widzi w uzależnieniu się od dostaw rosyjskiego gazu zagrożenie dla polskiej suwerenności. Takiego zagrożenia nie widzi 30 proc. badanych, a 8 proc. nie ma zdania w tej sprawie.
Jednocześnie jak czytamy w "Rzeczpospolitej" 55 proc. badanych deklaruje, że może płacić wyższe rachunki za gaz, jeśli taki byłby koszt uniezależnienia się Polski od dostaw z Rosji. 84 proc badanych deklaruje, że w takiej sytuacji zaakceptowaliby podwyżki cen gazu do 30 proc., 11 proc. respondentów gotowe jest dla uniezależnienia od rosyjskiego gazu zapłacić nawet o 50 proc. więcej.

W badaniu zapytano również co powinien zrobić rząd, aby uniezależnić nasz kraj od dostaw rosyjskiego gazu. 38 proc spośród badanych uznało, że w tym celu należy inwestować w energetyką jądrową, a 26 proc. – uważa, że rząd winien zwiększyć wydobycie węgla. 29 proc. ankietowanych uważa, że rząd powinien kupować gaz od innych dostawców niż Rosja, nawet jeśli będzie on droższy