W opinii wicepremiera Pawlaka konieczne jest wypracowanie nowych metod technologicznych, które pozwolą na szersze wykorzystywanie węgla. – Powinniśmy przygotować praktyczne rozwiązania które, nawet jeżeli nie zostaną od razu zastosowane na skalę przemysłową, to będą w każdej chwili dostępne – powiedział. Zdaniem ministra gospodarki, dzięki bogatym złożom surowca oraz wykwalifikowanej kadrze naukowej, Polska może stać się w Europie liderem rozwoju innowacyjnych technologii węglowych.

Nowoczesne metody przeróbki węgla przyczynią się w opinii wicepremiera także do redukcji emisji CO2. – Modernizacja polskiej energetyki i wdrażanie efektywnych technologii produkcji pozwoli zmniejszyć emisje o 32 proc. – przekonywał wicepremier. Jak poinformował, efektywność starszych instalacji szacuje się na 32 proc., najnowsze osiągają zaś aż 48-procentową sprawność wytwarzania. - Mniej sprawne elektrownie produkują 3 jednostki emisji na 1 jednostkę mocy, te najbardziej sprawne tylko 2 – wyjaśnił wicepremier Pawlak.

Uczestnicy konferencji podkreślali, że produkcja paliw płynnych i gazowych z węgla cieszy się na świecie coraz większym zainteresowaniem. W latach 1980–2008 odnotowano znaczący przyrost gazu produkowanego w ten sposób. Aktualnie działa ponad 100 zakładów zgazowania, wykorzystujących gazogeneratory różnej konstrukcji, zlokalizowanych głównie w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Holandii oraz w USA, RPA i Chinach.