Jeśli chodzi o elektroenergetykę to postulują oni budowę mostu energetycznego z Litwą oraz połączeń transgranicznych z Niemcami, a także rozbudowę sieci przesyłowej, głównie w Polsce północnej-wschodniej, wokół wybranych aglomeracji oraz wyprowadzenia mocy z nowych jednostek wytwórczych.
W zakresie sieci gazowniczych proponują oni skoncentrowanie się na realizacji nowych inwestycji w połączenia transgraniczne w systemie przesyłu gazu ziemnego: Baltic Pipe i Skanled, budowę gazoportu i rozbudowę sieci przesyłowej w Polsce północno-zachodniej. 

W opracowaniu jego autorzy wskazują również na konieczność dostosowania polskiego prawa atomowego i wprowadzenia specustawy dotyczącej warunków budowy elektrowni jądrowych w Polsce, w tym kwestii dotyczących zagospodarowania terenu, protestów itp.
Według nich należy powołać rządowego koordynatora ds. rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, silnego stałym wsparciem rządu dla realizacji programu budowy pierwszych elektrowni jądrowych.

Jak czytamy w Raporcie zbudowanie kilku bloków jądrowych o łącznej mocy około 5 000 MWe pozwoliłoby na poprawę polskiego mixu energetycznego w sposób wyraźnie osłabiający bardzo niekorzystny dla Polski system rozliczania praw do emisji CO2.
- W przeciwieństwie do „zielonej” energii pochodzącej z elektrowni wiatrowych, energia z bloków jądrowych nie powoduje destabilizacji systemu elektroenergetycznego, a wręcz przeciwnie – dzięki swojej bardzo wysokiej dyspozycyjności system taki stabilizuje – czytamy w opracowaniu BCC.