Główne cele „Polityki” to poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwo dostaw paliw i energii, rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko - podkreśliła.
Dokument zakłada również przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienie warunków inwestorom dla wybudowania elektrowni jądrowych opartych na bezpiecznych technologiach.
Do ministerstwa wpływa coraz więcej wniosków z urzędów wojewódzkich, szczególnie z północnej Polski, z prośbą o lokalizację elektrowni na ich terenie. Mamy nadzieję, że dzięki rosnącemu poparciu społecznemu uda nam się zrealizować tę inwestycję – powiedziała wiceminister Strzelec-Łobodzińska.

Zdaniem wiceminister bardzo ważny jest także wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii.
Ma on zostać zapewniony przez racjonalne, efektywne gospodarowanie krajowymi złożami węgla oraz dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej. Proponujemy także budowę magazynów ropy i gazu, które zapewnią utrzymanie ciągłości dostaw, szczególnie w sytuacjach kryzysowych – powiedziała.
Obecni na spotkaniu przedstawicieli nauki i przedsiębiorców również podkreślali potrzebę rozbudowy infrastruktury przemysłowej oraz pojemności magazynów ropy, gazu i paliw.

Konieczne jest także minimalizowanie barier importowych i eksportowych paliw. Trzeba też likwidować utrudnienia inwestycyjne przy budowie nowych kopalni, sieci gazociągów czy tłoczni. Pozwoli to zwiększyć konkurencyjność w polskim sektorze naftowym.  Projekt „Polityki” powinien uwzględnić racjonalne i efektywne gospodarowanie krajowymi złożami węglowodorów. W związku ze wzrostem zapotrzebowania na ten surowiec należy zintensyfikować prace poszukiwawcze nowych złóż zarówno konwencjonalnych jak i niekonwencjonalnych  zaznaczył prof. Stanisław Stryczek z Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH.