Pod koniec roku w Kopenhadze dojdzie do spotkania przedstawicieli blisko 200 państw. Celem spotkania będzie wypracowanie nowego porozumienia w sprawie limitów emisji gazów cieplarnianych na miejsce wygasającego w 2012 r. protokołu z Kioto.

EIA, będący niezależną agendą statystyczną resortu energetyki sugeruje, że ok. 2030 r. światowa emisja dwutlenku węgla sięgnie 40,4 mld t rocznie (29 mld t w 2006 r.). Można jednak uniknąć czarnego scenariusza poprzez szersze wykorzystywanie energii Słońca i wiatru oraz podziemne składowanie CO2. Z prognozy EIA wynika, że globalny wzrost emisji ma w znacznej mierze nastąpić za sprawą państw rozwijających się, np. Chin i Indii (PAP).