Podczas gdy w tym samym okresie megawatogodzina energii pochodzącej z węgla czy gazu będzie kosztowała ok. 370 zł, to za tę samą ilość energii produkowanej w elektrowni atomowej trzeba będzie zapłacić 690 zł. Tak ogromna różnica wynikać może z faktu zaciągnięcia kredytu na budowę elektrowni jądrowej, gdzie oprocentowanie wyniesie 7%, a spłata ma nastąpić w ciągu 15 lat po zakończeniu budowy.
Sposobem na obniżenie kosztów byłaby budowa elektrowni bez kredytowania, co jednak nie jest możliwe.
Koszt budowy elektrowni atomowej o mocy 6 000 megawatów waha się od 105 do 130 mld zł.