Jak pisze dziennik według przygotowanej przez Prof. Władysława Mielczarskiego analizykoszt produkcji energii w elektrowni jądrowej, która ma powstać w naszym kraju, wyniesie od 550 – 690 zł za 1 MWh, podczas gdy energia z nowych elektrowni węglowych kosztowałaby 200 – 240 zł za 1 MWh, a z gazowych 285 zł.

Jak zwraca uwagę „Rz” biorąc nawet pod uwagę, że obciążenia ekologiczne funkcjonowania elektrowni węglowych i gazowych to koszt produkowanej w nich energii wyniesie ok. 370 zł, czyli nadal będzie dużo niższy niż w przypadku energii z nowej elektrowni jądrowej.

„Rzeczpospolita” przedstawia również opinię prof. Krzysztofa Żmijewskiego na ten temat, który przyznaje, że ogromny wpływ na koszt produkcji energii z nowej elektrowni jądrowej będzie miał koszt pozyskania kapitału na tę inwestycję. Według prof. Żmijewskiego energia z nowej elektrowni jądrowej mogłaby być tańsza tylko wtedy, gdyby jej budowa nie była finansowana kredytem.