"Nie widzimy wyraźnych przesłanek, żeby miał nastąpić wzrost popytu na energię elektryczną w przyszłym roku, oczywiście mówię to z ostrożnością, bo jesteśmy dopiero w połowie tego roku. Jeżeli ta sytuacja by się utrzymywała, to nie ma powodów dla wzrostów cen (energii elektrycznej - PAP)" - powiedział na antenie TVN CNBC Woszczyk.

Wiceprezes URE poinformował także, że decyzja o uwolnieniu rynku energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych zapadanie we wrześniu i nie powinna ona mieć wpływu na same ceny energii.