Jako przykład blokowania prywatyzacji tego sektora przez PSL, "Rz" podaje próby zmiany koncepcji prywatyzacji, którą przygotował resort skarbu i wysłał do zaopiniowania do Ministerstwa Gospodarki. Zmiany mają umożliwić sprzedaż Tauronu i Energii, które to w myśl rządowej strategii dla sektora, mają pozostać pod kontrolą MSP .