Przyczyną spadku jest mniejsza emisja CO2 pochodzącego ze spalania paliw kopalnych w przemyśle energetycznym i transporcie. Z uwagi na recesję na świecie wyraźnie zmniejszyła sie produkcja przemysłowa, a równocześnie transport też odbywał się na niższym poziomie.

Z badań EEA wynika, że emisja gazów cieplarnianych w całej Wspólnocie była w poprzednim roku o 1,5% a w "starej piętnastce" - o 1,3%.
Agencja podkreśla, że "w porównaniu z powszechnie przyjętym rokiem bazowym 1990, UE-15 zredukowała już swoje emisje o 6,2%. Komisja Europejska ocenia, że UE osiągnie cel zapisany w protokole z Kioto" - napisała w depeszy PAP.

Dla KE stanowi to ważny argument, który zostanie wykorzystany w rozmowach na temat nowego światowego porozumienia w sprawie ograniczania emisji szkodliwych gazów po 2012 r. UE zobowiązała się już do tego, że do 2020 r. zredukuje emisję gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990. Jeśli np. USA i Japonia na grudniowej konferencji w Kopenhadze będą gotowe jeszcze bardziej ograniczyć emisję, to UE będzie również gotowa zadeklarować, że zmniejszy emisję nawet o 30%.

Z aktualnych danych EEA wynika, że łącznie 27 krajów Wspólnoty zredukowało emisje o 10,7% począwszy od 1990 r.