Jak poinformował prezes największej krajowej firmy energetycznej - Polskiej Grupy Energetycznej SA Tomasz Zadroga, do końca 2012 roku spółka planuje wydać na najważniejsze inwestycje prawie 30 mld zł.
Znaczną część potrzebnych pieniędzy firma zamierza pozyskać z giełdy, gdzie kończą się przygotowania do debiutu. PGE zamierza przeprowadzić nową emisję do 15 proc. akcji. Do tej pory spółka informowała, że wartość oferty może wynieść 4-5 mld zł.

Wiceprezes firmy energetycznej Tauron Polska Energia SA Stanisław Tokarski przyznał, że ta druga co do wielkości firma energetyczna w Polsce, szukając środków na zaplanowane inwestycje, największe nadzieje wiąże z giełdą oraz możliwością emisji obligacji. Uzupełnieniem mają być środki własne firmy. Przypomniał, że polska energetyka wywodzi się z lat 70. ubiegłego wieki i wymaga w najbliższych latach wymiany mocy wytwórczych. Związane jest to także z ostrymi regulacjami UE dotyczącymi środowiska oraz koniecznością dywersyfikacji źródeł energii.

Według szacunków spółki Tauron, do końca 2020 roku, aby odtworzyć 3 tys. MW mocy, czyli trzech elektrowni, należy zainwestować około 18 mld zł. W sumie firma przewiduje wydanie na inwestycje do 2020 r. prawie 30 mld zł. Ok. 15-18 mld zł z tej kwoty ma trafić na budowę i modernizację mocy wytwórczych, reszta m.in. na energetykę odnawialną i dystrybucję energii.

Zdaniem prezesa gdańskiej spółki Energa SA Mirosława Bielińskiego, która jest liderem w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, firma nie ma problemów z pozyskiwaniem kapitału na zaplanowane inwestycje, ale musi je ograniczać ze względu na ograniczenia regulacyjne. Z tego powodu tegoroczny plan inwestycyjny został zmniejszony o około 500 mln zł z poziomu 1,1 mld zł. Do 2015 roku spółka chce zainwestować ok. 20 mld zł. Skarb Państwa zamierza sprzedać inwestorowi branżowemu w trybie negocjacji 85 proc. udziałów w Enerdze - w przyszłym roku.