Jak wynika z danych PSE Operator, przez osiem pierwszych miesięcy roku zużycie kształtowało się na poziomie o około 5,4% niższym, niż w analogicznym okresie sprzed roku. W  czerwcu zużycie było niższe o 5,9% a w lipcu o5,6%.

Eksperci przygotowujący analizę zużycia powiedzieli, że spadek sprzedaży energii już się nie pogłębia, a można nawet obserwować wzrost popytu. W kolejnym miesiącu oczekiwany jest wzrost sprzedaży, jednak najprawdopodobniej nie będzie ona na takim poziomie, jak rok temu.