Według Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej, konieczne są nowe strategie, które pozwolą na utrzymanie niezmienionej marży. Niektóre firmy podjęły już konieczne działania mające na celu utrzymanie, a nawet przyspieszenie wzrostu w trudnym środowisku biznesowym.

Z pewnością konsekwencją kryzysu jest załamanie się czasu realizacji zamówienia, zaleganie z płatnościami, a ponadto, spadek cen turbin, kosztów przewozu i cen surowców, co zmusiło producentów turbin wiatrowych do renegocjacji kontraktów z poddostawcami, a także – w dalszej kolejności – poddostawców z producentami surowców – stwierdza analityk rynku energii odnawialnej Frost & Sullivan.