Do takich inwestycji potrzebna jest szeroka gama instrumentów finansowych. Ich źródłem może być zarówno sektor publiczny jak i prywatny, na szczeblu krajowym i unijnym. Komisja Europejska, wskazując różne źródła finansowania, nie zapowiedziała żadnych nowych pieniędzy z budżetu UE do 2013 r.

W tej sprawie wypowiedział się Janez Patočnik, komisarz UE ds. nauki i badań naukowych: „Jeżeli Europa chce w oszczędny sposób osiągnąć cele, które będą wyznaczone w Kopenhadze, oraz cele wybiegające poza agendę kopenhaską, konieczne jest jak najszybsze zwiększenie nakładów na badania w dziedzinie czystych technologii. Komisja pragnie, aby dzięki opublikowanym dzisiaj prognozom plan EPSTE stał się punktem wyjścia dla gospodarki niskoemisyjnej, co będzie możliwe, pod warunkiem że zasoby sektora publicznego i sektora prywatnego będą wykorzystywane łącznie w skoordynowany sposób. Zwiększenie inteligentnych inwestycji w badania naukowe stanowi szansę na znalezienie nowych źródeł rozwoju, ekologizację gospodarki i zapewnienie konkurencyjności UE po zakończeniu kryzysu”.

Andris Piebalgs, komisarz UE ds. energii, podkreślił wagę właściwej technologii w produkcji energii i aktualną możliwość zmiany na bardziej niezależny model wytwarzania czystej i trwałej energii. Komisja opracowała specjalne mapy drogowe dotyczące rozwoju technologii, gdzie położono nacisk na kluczowe technologie niskoemisyjne o dużym potencjale dla UE w sześciu dziedzinach: energia wiatrowa, energia słoneczna, sieci energetyczne, bioenergia, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) oraz zrównoważone rozszczepianie jądrowe. Zaproponowano również objęcie 30-tu miast nową inicjatywą w zakresie energooszczędności, zatytułowaną "inteligentne miasta". Jest ona pomostem służącym masowemu przechodzeniu na model oszczędnego zużycia energii, korzystania z odnawialnych źródeł energii oraz stosowania technologii sieci energetycznych.

Prognozy, które komisja zamieściła we wniosku zatytułowanym „Inwestowanie w rozwój technologii niskoemisyjnych” mówią o tym, że wartość dodatkowych inwestycji na badania w dziedzinie technologii energetycznych w ciągu najbliższych dziesięciu lat wyniesie 50 mld EUR. Roczne inwestycje w Unii Europejskiej zwiększą się tym samym do z 3 mld EUR do 8 mld EUR i będą stanowić ważny krok w realizacji planu EPSTE - europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych.