Naszym zdaniem większość planów inwestycyjnych spółek, ok. 40-50 proc., będzie finansowane ze środków własnych, a około 15-20 proc. z podniesienia kapitału. Pozostała część, czyli według naszych szacunków 32-37 mld zł, będzie finansowana ze źródeł zewnętrznych, czyli kredytów i emisji obligacji - twierdzi agencja Fitch.