Jednym z podstawowych tematów rozmów był rozwój energii jądrowej w Polsce i Estonii. Jak przypomniał szef resortu nasze gospodarki, MG opracowuje „Program polskiej energetyki jądrowej”. Zostanie w nim zapisana liczba, wielkość oraz lokalizacje elektrowni. Pawlak dodał też, że wielką wagę mają przygotowania przepisów prawnych w celu uruchomienia Programu i budowy elektrowni nuklearnych.

W niedalekiej przyszłości Polska i Estonia mogą zacieśnić współpracę, a to za sprawą zainteresowania udziałem w budowie elektrowni jądrowej na Litwie. Estonia zaś również chce mieć własną atomówkę i te plany przedstawił estoński premier.

W czasie spotkania omówiono również sytuację ekonomiczną obu krajów i możliwości zacieśnienia współdziałania. W ostatnim czasie znacznie poprawiła się sytuacja gospodarcza Estonii, a kraj ten zamierza w latach 2013-2014 przystąpić do strefy euro.
Pawlak przedstawił sytuację gospodarczą naszego kraju, zaznaczając, że Polska jako jedyny kraj unijny odnotowała w ubiegłym roku wzrost produktu krajowego brutto, w czym pomogła m.in. zróżnicowana produkcja oraz płynny kurs złotego.