Premier Pawlak podkreślał w rozmowach, że Polska ma wyjątkowe doświadczenia w zakresie procesów gospodarczych. Nasze przedsiębiorstwa w przed dziesięciu laty przeszły ogromne zmiany restrukturyzacyjne, a skutkiem tego było zachowanie wzrostu PKB w czasie kryzysu ekonomicznego, podczas gdy wszystkie kraje europejskie odnotowywały spadki. Przyznał, że tak dobre notowania udało się osiągnąć dzięki absorpcji funduszy unijnych. W tym zakresie Polska została liderem europejskim. Fundusze z UE były traktowane jako odpowiednik pakietów stymulacyjnych, prowadzonych przez inne kraje.

Peter Harold, nowym dyrektor Banku Światowego na Europę Centralną i Kraje Bałtyckie powiedział, że BŚ ceni Polskę za to, iż tak się obroniła w ostatnim czasie, a "Dzięki temu Polska mogła wprowadzić politykę antycykliczną przeciwko panującej dekoniunkturze rynkowej" - słowa Harolda cytuje MG na swoich stronach internetowych.

W czasie spotkania omawiano również zagadnienie zarządzania energią oraz stosowanym w różnych krajach rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną. Niebawem BŚ ogłosi raport w tej sprawie, a na jego podstawie będzie mógł przyjąć właściwy plan współpracy z Polską. Pawlak dodał, że "chcemy promować system białych certyfikatów, który będzie sprzyjał wzrostowi efektywności energetycznej i bardziej racjonalnemu wykorzystywaniu energii".

Jednym z podstawowych tematów spotkania były też warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Zadaniem BŚ jest coroczne opracowanie raportu na ten temat (Doing business). Nowy dyrektor BŚ zapewnił, że Polska będzie mogła skorzystać w tej dziedzinie z pomocy technicznej instytucji siostrzanej BŚ – Międzynarodowej Korporacji Finansowej. Przyczyni się to do wprowadzenia Polski do grona najszybciej reformujących się krajów.
Pawlak z kolei potwierdził, że nasz rząd robi wszystko w tym kierunku, by ułatwić działanie w biznesie w Polsce. Skupia się na zmianach prawnych i we współpracy z Deloitte na obecną chwilę zidentyfikowano w 500 ustawach około 6 tys. obowiązków informacyjnych, do których spełnienia zobowiązani są nasi przedsiębiorcy.