W przyszłości wzrastać będzie udział morskich farm wiatrowych czy elektrowni słonecznych.  Instalacje powstają często w miejscach niewyposażonych w odpowiednia infrastrukturę przesyłową. Istnieje więc potrzeba jej powstania i zintegrowania z istniejącą siecią.

Według ENTSO-E to oznacza, że trzeba będzie zbudować 35 tys. km nowych linii energetycznych, a 7 tys. km linii gruntownie zmodernizować.  Finansowanie nowych inwestycji mają zapewnić głównie prywatni inwestorzy.