Założono w nim efektywny system wsparcia produkcji zielonej energii i ochronę wrażliwych odbiorców energii elektrycznej i gazu ziemnego. Są to główne elementy, na których koncentrują się nowe ustawy dotyczące prawa energetycznego, gazowego i o odnawialnych źródłach energii.

Nadrzędnym celem polityki rządowej w związku z energią jest regulacja prawa w zakresie odnawialnych źródeł energii i wdrożenie jednolitego, klarownego systemu wsparcia dla producentów wykorzystujących OZE. Jak powiedział Pawlak "Wprowadzamy system wsparcia dla generacji rozproszonej. Możliwe będą również dodatkowe zachęty w przypadku wytwarzania zielonej energii na własne potrzeby oraz wsparcie dla wytwórców ciepła z OZE" - podano w informacji prasowej MG.

Zakłada się również zastosowanie lepszych rozwiązań legislacyjnych w zakresie odbiorców wrażliwych. Tym samym nowa ustawa spowoduje, że rachunki za energię dla tych odbiorców będą zmniejszone o kwotę ryczałtu.

Na razie ceny gazu dla gospodarstw domowych będą objęte obowiązkiem taryfowym, natomiast liberalizowany będzie rynek gazowy dla odbiorców przemysłowych.

Celem resortu gospodarki jest też wprowadzenie lepszych warunków inwestycyjnych dla tych, którzy chcą budować inteligentne sieci „smart grid”, co pozwoli lepiej wykorzystywać zasoby energii.