Cyfrowe bliźniaki pozwalają łączyć technologie inżynierskie, operacyjne i informatyczne w celu wizualizacji analiz. W energetyce wykorzystywane są do optymalizacji działania i konserwacji fizycznego majątku trwałego, systemów i procesów produkcyjnych. Z tego rozwiązania korzysta coraz więcej organizacji. Przykład? Firma Shell Chemicals prowadzi budowę zakładu w Pensylwanii i dwa razy w tygodniu, za pomocą dronów oraz w miarę postępu robót, mierzy powstający obiekt. Model rzeczywistości jest łączony z innymi danymi dotyczącymi majątku trwałego w celu aktualizowania cyfrowego bliźniaka projektu, co umożliwia natychmiastową reakcję na zmiany. Cyfrowy bliźniak pomaga obniżyć koszty i usprawnić procesy konserwacji oraz eksploatacji, dlatego zespół firmy Shell dane rejestruje w czasie budowy już z myślą o eksploatacji i konserwacji zakładu (np. lokalizacja podziemnej infrastruktury).

Wiele firm energetycznych sprawdza, jak najlepiej wykorzystać cyfrowe bliźniaki. My, na początek, zachęcamy do doprowadzenia posiadanych danych o majątku trwałym do etapu, na którym będzie można je udostępniać. Firma Bentley zapewnia otwarte, połączone środowisko danych będące zestawem usług świadczonych w chmurze lub lokalnie, które wspierają kontekst cyfrowy, komponenty cyfrowe i cyfrowe procesy pracy. Dzięki temu firmy mogą sprawniej zarządzać informacjami oraz mieć do nich lepszy dostęp. Można też korzystać z otwartej, zintegrowanej i połączonej struktury.

Cyfrowe bliźniaki w sektorze energetycznym

O przykłady, że technologie cyfrowe zapewniają znaczące korzyści dla podmiotów z sektora energetycznego na całym świecie, jest łatwo. Rozwiązanie AssetWise Reliability firmy Bentley pomaga spółce Oman Gas zmniejszać liczbę interwencji człowieka i podnosić wydajność zasobów. Z tego samego programu korzysta firma Vedanta Ltd. – Cairn Oil & Gas z Indii. Dzięki naszemu rozwiązaniu optymalnie prowadzi produkcję w ponad 800 odwiertach morskich. Firma Volgogradnefteproekt odpowiada za zarządzanie wszystkimi projektami firmy Lukoil na Morzu Kaspijskim. Wprowadziła zintegrowane podejście BIM konsolidujące dane wejściowe od różnych wykonawców. Wdrożyła to podejście w celu zapewnienia spójnego modelu 3D przy użyciu połączonego środowiska danych firmy Bentley. Efekty już są widoczne: skrócenie całkowitego czasu projektowania o 70% i obniżenie kosztów budowy o 20%. Organizacja wykorzystuje również cyfrowy model inżynierski 3D — od projektu, przez budowę i oddanie do eksploatacji, aż po eksploatację i konserwację — co ma na celu obniżenie rocznych kosztów eksploatacji pola o 30%.

Technologie cyfrowe, w tym cyfrowe bliźniaki, mogą pomóc sektorowi energetycznemu znacznie obniżyć koszty. Firma Bentley proponuje bezproblemowe przejście na nowe platformy oraz wykorzystanie w jak największym stopniu już używanych systemów, czujników i innych źródeł danych. W wielu przypadkach użycie modelowania rzeczywistości do rejestrowania istniejących warunków jest tańsze niż tradycyjne techniki pomiarowe. Cyfrowe bliźniaki mogą też pomóc w porządkowaniu informacji, szacowaniu rentowności projektu czy usprawnieniu procesów aktualizacji. Tradycyjne rejestrowanie zmian w terenie w ramach konserwacji może zająć nawet sześć miesięcy. Ma to duże wady, ponieważ przestarzałe dane mogą prowadzić np. do wypadków. Inaczej jest, jeśli chodzi o cyfrowe bliźniaki. Tutaj procesy robocze związane są z natychmiastową aktualizacją wszystkich informacji.

Na tym nie koniec zalet cyfrowych bliźniaków, ponieważ ta technologia otwiera możliwości dla wszelkiego rodzaju nowych usług. Firmy zaczynają zastępować tradycyjne organizacje zajmujące się inspekcją i geodezją, dostarczając cyfrowe modele majątku trwałego zamiast raportów. Niedawno spółki Siemens Power i Bentley Systems wprowadziły na rynek usługi  wspierające zarządzanie wydajnością majątku trwałego dla elektrowni. Są one oparte na chmurze i, aby usprawnić czynności konserwacyjne i planowanie, pozwalają w pełni wykorzystać cyfryzację.

Dane w chmurze są najbezpieczniejsze

Kluczowa dla tworzenia cyfrowych bliźniaków jest technologia chmury, która ułatwia współpracę, usprawnia podejmowanie decyzji oraz zapewnia lepsze efekty projektowania i wyższą wydajność majątku trwałego. W ramach cyfrowych modeli inżynierskich, musi być wdrożone połączone środowisko danych. Ten typ środowiska pozwala na połączenie technologii inżynierskich (ET) z technologiami informatycznymi (IT) i operacyjnymi (OT) w celu zwiększenia przepustowości, bezpieczeństwa i niezawodności zasobów produkcyjnych.

Firma Bentley wykorzystuje platformę chmurową Microsoft Azure, która charakteryzuje się wieloma warstwami zabezpieczeń; jest uznawana za najlepiej zabezpieczoną przed złośliwymi atakami. Co warte podkreślenia, wiele energetycznych podmiotów uznało, że przechowywanie danych w chmurze jest bezpieczniejsze niż we własnych centrach danych. Ponadto dzięki aplikacjom ProjectWise firmy Bentley (współpraca przy projekcie) czy AssetWise (zarządzanie wydajnością majątku trwałego) – zapewniona jest kontrola dostępu do danych i informacji zarówno na poziomie użytkownika, jak i komponentów.

Tak jak większość firm energetycznych posiada dobre systemy zarządzania dokumentami oraz niezawodne systemy zarządzania majątkiem trwałym, tak duża część tych danych jest niedostępna dla osób, które ich potrzebują, albo nieaktualna. Odpowiedzią na te kłopoty jest połączone środowisko danych firmy Bentley oparte na oprogramowaniu ProjectWise z platformami mobilnymi. Nasze rozwiązania niemal natychmiast przyniosą korzyści w zakresie znajdowania informacji. W przypadku istniejących instalacji przemysłowych należy użyć modelowania rzeczywistości jako podstawy dla cyfrowych bliźniaków w celu zarejestrowania istniejących warunków i połączenia ich z informacjami pochodzącymi z czujników, aby umożliwić prowadzenie działalności i przeprowadzanie konserwacji przy lepszym zrozumieniu kontekstu. W końcu dodanie do cyfrowych bliźniaków prostych procesów w celu rejestrowania zmian wprowadzanych na instalacji, pozwoli na zachowanie świeżości i aktualności informacji, zapewniając solidną podstawę dla kolejnych kroków. Kroki te mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe w celu usprawnienia procesów konserwacji i eksploatacji, umożliwiając prawdziwy rozwój firmy za pomocą cyfrowych bliźniaków.

Przeczytaj także: Bentley Systems wprowadza innowacje 4D do technologii BIM