• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Bezpieczny przesył ścieków na budowie mostu nad Dunajcem

Opublikowano: 18-03-2021 Źródło: zewnętrzne

Starą przeprawę nad Dunajcem w Ostrowie (pow. tarnowski) w ciągu DW973 zastąpi nowy most. W ramach realizacji tego projektu konieczne jest jednak również przeprowadzenie wielu robót dodatkowych, m.in. instalacji rurociągu sanitarnego. Do wykonania tego ostatniego zadania posłużyły rury preizolowane UV Protect Color w płaszczu ze zmodyfikowanego HDPE – produkt o najwyższej jakości i trwałości dedykowany do budowy rurociągów napowietrznych.


Fot. Andrzej Jojnowicz Fot. Andrzej Jojnowicz

Most nad Dunajcem został już częściowo zdemontowany: zachowano jedynie podpory, na których zostanie posadowiona nowa przeprawa. Na skrajnej ich części zamontowano konstrukcję wsporczą pod rurociąg preizolowany tłocznej kanalizacji sanitarnej o długości około 350 m. To fragment sieci kanalizacyjnej biegnącej od gminy Wierzchosławice do Tarnowa.

Fot. Andrzej Jojnowicz Fot. Andrzej Jojnowicz

Instalacja zapasowa

Prace rozpoczęły się w październiku 2020 r., a w grudniu tego samego roku je zakończono. Były przeprowadzone tak, by nie uszkodzić istniejącej kanalizacji i nie dopuścić do wycieku ścieków do rzeki. Formalnie ułożony odcinek to konstrukcja tymczasowa, jednak po oddaniu do użytku nowej przeprawy z nową instalacją kanalizacyjną, będzie służyć jako rurociąg zapasowy, na wypadek awarii.

Fot. Andrzej Jojnowicz Fot. Andrzej Jojnowicz

Rurociąg z kompensatorami

Dostawcą rur była spółka RADPOL S.A., która wyprodukowała na potrzeby realizacji projektu rury przewodowe PE100 SDR11 250, preizolowane w osłonie HDPE 400. Wszystkie elementy rurociągu, w tym mufy termokurczliwe kielichowe sieciowane radiacyjnie są odporne na promieniowanie UV i dostępne w dowolnie wybranym kolorze palety RAL. Odcinek ułożono w łożach na podporach ślizgowych, które utrzymują obiekt i umożliwiają jego równomierną pracę. Rury z tworzyw sztucznych pod wpływem zmian temperatury wydłużają się (lub skracają) bardziej niż stalowe, a do zapewnienia stabilności rurociągu konieczne było użycie 14 preizolowanych kompensatorów mieszkowych z kompozytów (3-falowe kompensatory DT-3) „przejmujących” wydłużenia – kompensują je i redukują cykliczne uderzenia hydrauliczne. Zostały one zaizolowane wykonywanymi na zamówienie płaszczami z aerożeli i połączone z rurami połączeniami kołnierzowymi. Trzeba było w nich połączyć także wewnętrzną instalację ogrzewania elektrycznego i systemu alarmowego.

Fot. Andrzej Jojnowicz Fot. Andrzej Jojnowicz

Systemy dodatkowe

Rury uzbrojono w system ogrzewania już na etapie produkcji – co prawda same preizolowane rury chronią przesyłane nieczystości przed zamarznięciem, jednak inwestor oczekiwał dodatkowego zabezpieczenia ze względu na cykliczną pracę: w nocy sieć może nie tłoczyć ścieków, a przy niskich temperaturach grozi to ich zamarznięciem. Fabrycznie zamontowano także system wykrywania nieszczelności, który alarmuje po wykryciu usterki, np. zewnętrznego uszkodzenia mechanicznego, umożliwiając niezwłoczne podjęcie działań naprawczych.

Hermetyczne i odporne na promieniowanie UV

Płaszcze wszystkich elementów, rur i muf, dzięki zastosowaniu specjalnej mieszanki polimerowej, są odporne na promieniowanie UV. Tworzywo HDPE zapewnia pełną hermetyczność instalacji – tradycyjnie stosowane płaszcze z blachy SPIRO nie są w stanie osiągnąć takich parametrów. System rur preizolowanych dedykowany jest do budowy i modernizacji wszelkiego rodzaju rurociągów napowietrznych, które wymagają pełnej ochrony przed zmianami temperatury przesyłanych za ich pomocą mediów. To doskonałe rozwiązanie dla instalacji komunalnych (sieci ciepłownicze, parowe, chłodnicze) oraz dla zakładów przemysłowych przy transporcie węglowodorów, kondensatów, wody, olejów czy innych mediów.

Fot. Andrzej Jojnowicz Fot. Andrzej Jojnowicz

Estetyka w nowej odsłonie

Ten system rur preizolowanych to także nieosiągalna dotychczas estetyka i wygląd instalacji napowietrznych. Inwestor może zamówić rury preizolowane, kształtki, armaturę i mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie, które wybraną kolorystyką doskonale wpiszą się w otoczenie i uczynią je bardziej przyjaznym. Dzięki szerokiej palecie kolorów RAL napowietrzna instalacja oparta o UV Protect Color może stać się elementem małej architektury zarówno w mieście, plenerze jak i w zakładzie przemysłowym.

Fot. Andrzej Jojnowicz Fot. Andrzej Jojnowicz

Bezawaryjne i żywotne

Jak twierdzi Andrzej Jojnowicz, regionalny kierownik sprzedaży ds. indywidualnych realizacji dla przemysłu w Radpol S.A., przy tego typu inwestycjach nie zaleca się stosowania rur z płaszczem metalowym – bowiem nie gwarantują one szczelności, w trakcie eksploatacji pojawiają się w nich mikrozakładki, mikroszczeliny, niewidoczne gołym okiem, ale przepuszczające wilgoć. To podstawowa różnica w porównaniu z rurami UV Protect Color z płaszczem polietylenowym, które jednocześnie są tańszym rozwiązaniem. Niższe są też koszty eksploatacji – hermetyczna izolacja działa bezawaryjnie przez kilkadziesiąt lat (minimum 30). Dawne izolacje z wełny mineralnej, gipsu czy azbestu nie chroniły dostatecznie rur stalowych, dochodziło do ich korozji od strony izolacji. Od czasów wprowadzenia do użytku preizolacji pianką takie zjawisko wyeliminowano. Omawiane rury z płaszczem z HDPE mają też niższy współczynnik przewodzenia ciepła lambda.

Fot. Andrzej Jojnowicz Fot. Andrzej Jojnowicz

Niezawodność tego rozwiązania powoduje, że potrzeby napraw są niewielkie. Dlatego Radpol prowadzi jedynie serwis wewnętrzny, który interweniuje w razie np. konieczności znalezienia uszkodzenia. Te w aż 99% wynikają z zewnętrznych czynników mechanicznych, pozostałe z błędów montażowych. Zwykle wszelkie usterki wykrywa system alarmowy. Odporne na światło słoneczne i uszkodzenia mechaniczne, a także całkowicie hermetyczne napowietrzne rurociągi preizolowane mogą bezawaryjnie pracować przez wiele lat i swą estetyką wpisywać się w otoczenie.
 

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!