Gość Sygnałów Dnia uważa, że nie należy się spodziewać gwałtownych protestów obywateli ani organizacji ekologicznych. W jego opinii ludzie zaczynają rozumieć korzyści, wynikające z wdrażania nowoczesnych technologii. Wśród nich wymienił zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i większą niezależność od dostawców surowców energetycznych. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wyjaśnił, że paliwo jądrowe jest importowane raz na dwadzieścia lat, podczas gdy ropę, czy gaz trzeba dostarczać do elektrowni bez przerwy. Profesor Andrzej Waligórski zastrzegł, że kierowana przez niego Agencja nie zajmuje się samą budową elektrowni. Czuwa jedynie nad bezpieczeństwem obiektu, który ma powstać. Dodał, że jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, by mówić gdzie konkretnie powstaną w Polsce takie zakłady. Inwestor, którym jest polska energetyka, nie zdecydował też, od kogo kupimy reaktory.