Jak wynika z raportu ARE, zużycie energii w Polsce jest niemal o połowę niższe niż w najbardziej rozwiniętych krajach Unii. To ma się zmienić po zakończeniu kryzysu w naszym kraju. Emisja CO2 na jednostkę produkcji w przeciętnym bloku w elektrowni węglowej jest natomiast znacznie wyższa niż w krajach Unii. Ta sytuacja zagraża dużymi opłatami za dodatkowe pozwolenia na emisję. Wyjściem z tej sytuacji mają być elektrownie jądrowe, których budowa jest droga, eksploatacja natomiast - w porównaniu na przykład z elektrowniami gazowymi - stosunkowo tania. Dodatkowo wzrost ilości energii z elektrowni atomowych jest w stanie ustabilizować ceny energii elektrycznej w Polsce.