Z ustaleń dziennika "Polska" wynika, że rząd rozważa zlokalizowanie jej w Klempiczu (Wielkopolska). Przygotowane jest już bowiem studium zagospodarowania Szamotuł położonych niedaleko Klempicza. Ma tam powstać osiedle dla 20-30 tys. osób będących w przyszłości pracownikami elektrowni. W celu udogodnienia dojazdu do elektrowni (60 km od Poznania), wokół Szamotuł zostanie wybudowana obwodnica.

Na dzień dzisiejszy plan budowy drugiej elektrowni atomowej przed 2030 r. znajduje się w uchwale rządu "Polityka energetyczna Polski do 2030 r.", znajdującej się obecnie w uzgodnieniach międzyresortowych. Uchwała ta miała wejść w życie w pierwszym kwartale 2009 r. Rząd stara się jednak, by stało się to najpóźniej do końca stycznia.