Zakaz budowy elektrowni atomowych obowiązywał w Szwecji od 1980 r. Wówczas miało miejsce referendum, w którym mieszkańcy opowiedzieli się za zakazem. Zgodnie z decyzją z 1980 r. zamknięto tylko 2, spośród 12 reaktorów. Pozostałe nadal odgrywały znaczącą rolę w produkcji energii.

Decyzja rządu ma na celu odnowienie mocy produkcyjnych, gdyż istniejące produkują jednak zbyt mało energii. Według szacunkowych danych, aby zapewnić krajowi wystarczającą energię potrzeba będzie wybudować 3 lub 4 nowe reaktory.