W I poł. 2008 r. Rosjanie szacowali, że zapotrzebowanie na energie elektryczną będzie u nich rosło w tempie 4-8% rocznie. Jednakże z powodu kryzysu sytuacja całkowicie się zmieniła.

Rosjanie mogą mieć problem ze znalezieniem środków na finansowanie inwestycji - wszystkie mogłyby pochłonąć nawet 50 mld EUR.

Na razie nie zmieniają się priorytety rodzajów budowanych elektrowni - najwięcej środków zostanie przeznaczonych na nowe elektrownie jądrowe i węglowe.