Dokument przygotowała pełnomocnik rządu do spraw polskiej energetyki jądrowej, wiceminister gospodarki Hanna Trojanowska. Pierwszy blok elektrowni jądrowej w Polsce ma powstać w 2020 roku; po roku-dwóch ma zostać oddany do użytku drugi. Jak mówiła w czerwcu w rozmowie z PAP Trojanowska, na tym polski program atomowy nie skończy się.
Jak poinformował PAP resort gospodarki, harmonogram działań dla energetyki jądrowej przewiduje, że do końca przyszłego roku rząd ma przyjąć Program polskiej energetyki jądrowej. Będzie on stanowić kompleksową podstawę działań związanych z wdrożeniem energetyki jądrowej.

W tym czasie powinno też nastąpić dostosowanie przepisów polskiego prawa umożliwiających budowę i funkcjonowanie energetyki jądrowej oraz związanej z tym infrastruktury.

Ponadto w programie znajdą się: informacje nt. kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni jądrowej, informacje dot. najlepszej lokalizacji dla siłowni i składowania odpadów oraz program szkolenia kadr oraz budowy zaplecza naukowo-badawczego. Instytucją nadzorującą polską energetykę jądrową będzie Państwowa Agencja Atomistyki. Pracom nad Programem polskiej energetyki jądrowej będzie towarzyszyć kampania informacyjna i edukacyjna, którą przeprowadzi Ministerstwo Gospodarki.

Do końca 2010 roku zaplanowano również utworzenie konsorcjum dla budowy pierwszej elektrowni. Za realizację inwestycji jest odpowiedzialna Polska Grupa Energetyczna. Spółka ma mieć 51 proc. udziałów w konsorcjum, które wybuduje i będzie eksploatować elektrownie atomowe w Polsce.