Oddanie pierwszego bloku planowane jest w roku 2020. Według przedstawicieli międzynarodowych koncernów energetycznych największe wyzwania stojące na drodze do budowy elektrowni jądrowej w Polsce to: przygotowanie ram prawnych, utworzenie urzędu dozoru jądrowego, przygotowanie kadry technicznej oraz akceptacja społeczna - dodaje dziennik.

Moc dwóch elektrowni jądrowych, których budowę planuje PGE, wyniesie 6 tys. MW.