Szacuje się, że energia wytwarzana przez EURUS będzie wystarczająca dla pokrycia potrzeb energetycznych półmilionowego miasta meksykańskiego, umożliwiając redukcję emisji CO2 o około 600 tys. ton metrycznych rocznie, co stanowi około 25 proc. całkowitych emisji generowanych przez populację takich rozmiarów.
EURUS będzie jedną z największych farm wiatrowych na świecie i drugą największą pod względem redukcji emisji zarejestrowaną w ramach Mechanizmu Czystego Rozwoju Narodów Zjednoczonych (Protokół Kioto). Farma będzie również miała najwyższe na świecie wskaźniki redukcji emisji przypadające na zainstalowaną zdolność produkcyjną.

Projekt przyczyni się do utworzenia ponad 850 miejsc pracy w regionie w trakcie fazy konstrukcyjnej, a jego wpływ na gospodarkę lokalną będzie odpowiadał wartości 20 milionów peso meksykańskich rocznie.
Pierwsza faza projektu zostanie ukończona w pierwszym kwartale 2009 r., podczas gdy ostatnia – w czwartym kwartale 2009 r. Obecnie zainstalowanych jest 25 turbin.

Cemex przywiązuje ogromną wagę do innowacji oraz dążenia do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystywanie paliw alternatywnych oraz stosowanie wydajniejszych procesów w celu osiągnięcia oszczędności w wykorzystaniu energii, zredukowania emisji dwutlenku węgla, oraz przyczynienia się do utrzymania czystości środowiska. EURUS jest największą farmą wiatrową zainstalowaną przez Accionę na świecie i stanowi ogromny bodziec do rozwoju energii wiatrowej w Meksyku.

Koszt projektu szacuje się na ponad 430 milionów euro,