CEZ poinformował, że projekt będzie wprowadzany do eksploatacji stopniowo. Pierwsza faza projektu licząca 139 maszyn GE 2,5xl o całkowitej wydajności 347,5 MW zostanie wprowadzona do eksploatacji w roku 2009. Druga faza projektu z mocą całkowitą 252,5 MW zostanie wprowadzona do eksploatacji rok później, do końca roku 2010. Sama budowa parku wiatraków rozpocznie się w następnym miesiącu. Turbina wiatrowa 2.5xl stanowi przykład najbardziej zaawansowanej technologicznie turbiny wiatrowej GE z punktu widzenia wydajności, niezawodności i możliwości podłączenia do sieci przesyłowej.

Projekty Fantanele i Cogealac realizowane są w rumuńskim regionie Dobrudży, w okręgu Konstanca, który dysponuje największym potencjałem w zakresie energii wiatrowej w całym kraju.
Rząd rumuński stworzył prawo sprzyjające rozwojowi zasobów energii odnawialnej i przyznał subsydia ważnym inicjatywom budowy farm wiatrowych i innych projektów z dziedziny energetyki odnawialnej do 2015 roku.