Prace projektowe i budowlane na zlecenie GB Radzyń 401 sp. z o.o. zrealizuje firma zależna Erbudu –  Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. (PBDI), będąca liderem konsorcjum, w którym uczestniczy też spółka macierzysta. Umowa w tej sprawie została już podpisana.

Elektrownia ma być gotowa do 31 stycznia 2016 r. Koszt inwestycji szacuje się na 285 mln zł.