Generalnym wykonawcą prac elektroenergetycznych jest spółka Electrum, która realizowała również pierwszą fazę projektu.  

W ramach pierwszego etapu zainstalowano 25 turbin o łącznej mocy 50 MW. Prace montażowe zakończyły się w grudniu 2015 r. Drugą spółką, która wchodziła w skład konsorcjum wykonawczego, była PBDI S.A., odpowiedzialne za prace budowlane.