Jak ocenia Gouri Nambudripad: „Sytuacja w branży energetyki wiatrowej zmienia się radykalnie – zamiast gorączkowego niedoboru podaży, będziemy mieli równowagę między popytem a podażą, a może nawet nadwyżkę mocy produkcyjnych, co spowoduje konieczność agresywnej walki o zamówienia pozostałe na rynku.”
Europa jest liderem, jeżeli chodzi o generowanie energii z wiatru. Z 10 najważniejszych rynków na świecie, 7 to kraje europejskie: Niemcy, Hiszpania, Dania, Włochy, Francja, Wielka Brytania i Portugalia. Sektor europejski odnotował w roku 2007 wzrost o 17, 8 %.

W ciągu ostatnich trzech lub czterech lat popyt na komponenty rósł w zawrotnym tempie. Przed rozpoczęciem kryzysu gospodarczego przewidywano, że tendencja ta utrzyma się co najmniej przez kolejne 2-3 lata. Jednakże w świetle obecnych wydarzeń, strategie dostawców komponentów i strategie producentów turbin będą korygowane z uwagi na spadek popytu na turbiny, a co za tym idzie, także na komponenty do turbin.

Nowe uwarunkowania wpłyną na zaostrzenie konkurencji między dostawcami. Szansę na rozwój otrzymają te przedsiębiorstwa, które będą w stanie szybciej ciąć koszty i ceny. Inne czynniki, które wpływają na spadek cen, to obniżenie cen surowców i usług budowlanych. Ostry spadek cen surowców, takich jak stal czy miedź bez wątpienia spowoduje spadek cen urządzeń. Dla przykładu, ceny stali były rekordowo wysokie w okresie od czerwca do września 2008 r., a później w niespełna trzy miesiące gwałtownie spadły do poziomu z grudnia 2007 r. Oprócz spadku cen, skróciły się też czasy dostaw – huty stali wyczekują na zlecenia, a okresy realizacji nowych zamówień zostały radykalnie skrócone.