W ostatnim raporcie WWF The Ekstern Promise opracowanym wraz z organizacjami partnerskimi przedstawione są postępy ośmiu krajów Europy Środkowo-Wschodniej we wdrażaniu unijnej dyrektywy o promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa zobowiązuje przyszłe kraje Unii do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł w całkowitym bilansie energii elektrycznej z 5,4 proc. w 1999 roku (średni udział zielonej energii w tych krajach) do 11 proc. w 2010 roku. Stan dostosowania Polski do standardów unijnych w dziedzinie energii odnawialnej WWF ocenił na 11 punktów w 20-stopniowej skali. Według wspomnianego raportu kraje członkowskie dysponują ogromnym potencjałem zasobów energii odnawialnej: głównie drewna, odpadów rolniczych i energii wiatru. Potencjalnie moc zainstalowana urządzeń do wytwarzania energii odnawialnej może wynieść blisko 20 000 MW, co stanowi odpowiednik 50 potężnych elektrowni węglowych. W samej Polsce rozwój odnawialnych źródeł mógłby stworzyć około 40 tysięcy nowych miejsc pracy.