Nowa strategia PGE zakłada stopniowe zmniejszanie udziału węgla kamiennego i brunatnego Grupy z ponad 90% obecnie, przez 72% w 2020 r. do 33% z węgla brunatnego i 5% z kamiennego w 2035 r.

Przyjęto, że w 2035 r. 36% produkowanej przez PGE energii będzie pochodzić z atomu, 14% ze źródeł odnawialnych, a 11% z gazu ziemnego. Moc zainstalowana ma wzrosnąć z obecnych 13,1 GW do 21,3 GW w 2035 r., a emisyjność CO2 spaść z około 1 tony/MWh teraz do 0,27 t/MWh.

Do 2020 r. PGE planuje wybudować dwa bloki po 900 MW na węgiel kamienny w Elektrowni Opole. Ma też powstać 460MW blok na węgiel brunatny w Elektrowni Turów oraz kilka bloków gazowo-parowych. Na około 2030 r. zaplanowano budowę kopalni węgla brunatnego i pierwszy blok elektrowni Gubin o mocy 1800-2700 MW.

Ponadto Grupa zamierza rozwijać elektrownie oparte na gazie ziemnym, a także zainwestować w wydobycie gazu niekonwencjonalnego. Planuje też uzyskać 1000 MW z lądowych farm wiatrowych i 2000 MW z morskich.

Ważnym punktem strategii jest energia atomowa. „Pierwszy blok elektrowni jądrowej ma ruszyć nie wcześniej niż w 2020 r. i nie później niż w 2025 r.” - powiedział p.o. prezesa PGE Paweł Skowroński. PGE podkreśliła, że zakres całego programu jądrowego będzie zależał od warunków ekonomicznych.