Szybki okres zwrotu z inwestycji, jak również brak negatywnego wpływu na emisję zanieczyszczeń do środowiska instalacji wykorzystujących płytkie zasoby geotermalne, zachęcają do stosowania tych prostych oraz efektywnych energetycznie rozwiązań grzewczych w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz komercyjnego.

Stopień wykorzystania płytkich zasobów geotermalnych rośnie w większości krajów Europejskich. Mimo to, wciąż ograniczony jest szeroki dostęp do informacji dotyczących bardzo płytkich zasobów geotermalnych (do głębokości 10m). Z myślą o uzupełnieniu luk w badaniach oraz o ujednoliceniu dostępnych danych z zakresu geologii, hydrogeologii, gruntów, klimatu i ukształtowania terenu przystąpiono do realizacji projektu ThermoMap.

W ramach projektu powstała Europejska Mapa Konturowa, obrazująca wstępne szacunki potencjału płytkiej geotermii (do głębokości 10 m) na obszarze Europy. Interaktywna mapa została wykonana w skali 1 : 250 000. Na mapie zaznaczono również lokalizacje, w których zainstalowanie gruntowej pompy ciepła prawdopodobnie nie będzie możliwe (obszary zwartej zabudowy miast,  obszary objęte strefami ochronnymi itd.).

Dodatkowo w ramach projektu ThermoMap opracowany został kalkulator do szacowania potencjału płytkiej geotermii (vSGP- very shallow geothermal potential) dla miejsc, dla których dostępne są zewnętrzne dane – przykładowo opis odwiertu, czy lokalna analiza podłoża. Kalkulator wykorzystuje dane z Europejskiej Mapy Konturowej, które następnie można zmodyfikować i wspomóc danymi lokalnymi. W efekcie użytkownik otrzymuje bardziej szczegółowe dane na temat płytkiej geotermii w konkretnej lokalizacji. Ułatwia to planowanie posadowienia poziomych gruntowych wymienników ciepła (w różnych formach np. meandrycznych, spiralnych, koszowych).

Dzięki narzędziu ThermoMap możliwe jest generowanie raportów zawierających przegląd map dla wybranej lokalizacji, możliwe ograniczenia wykorzystania zasobów płytkiej geotermii, warunki klimatyczne, właściwości gleby oraz sytuację geotermalną zaznaczonego na mapie miejsca.Dostęp do tych narzędzi nie jest w żaden sposób ograniczony. Mogą korzystać z nich osoby fizyczne (inwestorzy), którzy chcieliby zweryfikować potencjał wykorzystania płytkiej geotermii w nowobudowanym domu, władze samorządowe w planowaniu i administracji zasobami płytkiej geotermii, a także inwestorzy komercyjni zastanawiający się nad inwestycjami wielko powierzchniowymi. Te narzędzia to również spore ułatwienie w pracy projektantów instalacji grzewczych wykorzystujących płytką geotermię.Przedstawione narzędzia do szacowania potencjału płytkiej geotermii od niedawna dostępne są również w polskiej wersji językowej.

Dodatkowe informacje o projekcie ThermoMap dostępne są na stronie internetowej, a narzędzia na stronie internetowej

Temat dolnych źródeł dla gruntowych pomp ciepła zostanie szerzej omówiony podczas IV Kongresu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Oprócz narzędzi ThermoMap omówione zostaną również planowane zmiany w Wytycznych PORT PC dotyczących dolnych źródeł dla pomp ciepła. Kongres odbędzie się 22 września 2015 r. w trakcie Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO w Warszawie. Rejestracja na Kongres odbywa się za pośrednictwem strony internetowej.