W styczniu 2008 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt nowego pakietu energetycznego dotyczącego wspierania wykorzystania energii odnawialnej i redukcji emisji dwutlenku węgla. Na pakiet przedstawiony przez KE składa się pięć dokumentów: dyrektywa ramowa dotycząca promocji wykorzystania energii odnawialnej, decyzja w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2020, nowelizacja dyrektywy 2003/87/WE w sprawie udoskonalenia i rozszerzenia systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, dyrektywa w sprawie geologicznego magazynowania dwutlenku węgla (CCS) oraz wytyczne w zakresie udzielania pomocy publicznej dotyczącej ochrony środowiska.

Z projektów dokumentów wynika, że w całej Unii ma być możliwy swobodny handel zielonymi certyfikatami oraz, że prywatne inwestycje w energetykę odnawialną będą mogły być wspierane pomocą publiczną na prostszych zasadach. Komisja Europejska zaproponowała także cele obligatoryjne na 2020 rok w zakresie udziału energii odnawialnej w produkcji energii poszczególnych krajów członkowskich. Proponowany cel dla Polski, to 15%. Pozostałym państwom członkowskim wyznaczone zostały w większości przypadków wyższe cele.
Propozycje celów odnośnie udziału energii odnawialnej w mixie energetycznym na nowo zapoczątkowały dyskusje na temat możliwości rozwoju technologii odnawialnych i zwiększenia zużycia energii odnawialnej. Z ostatnich raportów branżowych wynika, że sama energetyka wiatrowa posiada wciąż znaczny potencjał rozwojowy.

Pamiętać należy, że Europa jest światowym liderem w dziedzinie energetyki odnawialnej. W szczególności w dziedzinie energetyki wiatrowej nasz kontynent posiada znaczną przewagę konkurencyjną i komparatywną. Zdaniem wielu analityków elektrownie wiatrowe są obecnie najbardziej dojrzałą i konkurencyjną technologią odnawialną. W 2007 roku żadna inna technologia produkcji energii w Europie nie zanotowała takiego przyrostu zainstalowanych mocy. Moc przyłączonych w 2007 roku turbin wiatrowych wyniosła 8554 MW (o 935 MW więcej niż w roku poprzednim). Warto zaznaczyć, że całkowita moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w Europie wynosi obecnie 56,535 MW – dla porównania moc zainstalowana w polskich elektrowniach konwencjonalnych na koniec 2006 r. wynosiła 34 864 MW. W 2007 roku elektrownie wiatrowe wyprodukowały łącznie w Europie 119 TWh, co pozwoliło pokryć 3,7% zapotrzebowania na energię elektryczną całej Unii Europejskiej. Generacja wiatrowa pozwoliła na uniknięcie emisji 90 mln ton dwutlenku węgla.