Projekt przewiduje budowę elektrociepłowni na biomasę na zasadzie modernizacji ciepłowni KR-1 opalanej węglem kamiennym. Po ocenie dokonanej po stronie polskiej, Zarys Projektu przekazywany jest do Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii. Po pozytywnej ocenie strony szwajcarskiej istnieje szansa na złożenie kompletnej propozycji projektu. Przewidywany koszt wybudowania elektrowni na biomasę wynosi 11 035 tys. CHF. (możliwa 85% dotacja).