Przykładowo Polska Grupa Energetyczna do 2020 r. kosztem ok. 13,4 mld zł, planuje budowę morskich farm wiatrowych o mocy aż 1000 MW.

Sugeruje się, że pierwsze elektrownie na Bałtyku powstaną za 5 lat. Najbliższe otrzymania pozwoleń na budowę farm wiatrowych są: Karpacka Mała Energetyka oraz Wiatropol i Generpol.

Warto wspomnieć, że farmy wiatrowe, poza niezaprzeczalnym walorem ekologicznym, są niezwykle efektywne.