Beneficjentami, którzy obecnie pracują nad realizacją umów są: Międzygminny Związek w Proszowicach, powiat Suski, miasto Szczawnica, łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radogoszczy.

W latach 2009- 2010 lub 2011 inwestycje o wartości ponad 221 mln zł obejmą 16171 budynków jednorodzinnych, w tym 68 bydynków wielorodzinnych w Radogoszczy, a kompletne zestawy do ogrzewania wody użytkowej zostaną zasilone kolektorami słonecznymi o łącznej powierzchni ponad 8 ha.

Wyprodukowana energia słoneczna zastąpi pobór prądu przez wodne urządzenia grzewcze  o mocy 61,17 MW. Wsparcie finansowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla tych inwestycji wynosi ponad 45,5 mln zł. ponadto w efekcie podjętych zobowiązań w umowach gwarantuje dostarczenie urządzeń do budynku, ich montaż oraz uzyskanie nalezytego efektu dogrzewania wody użytkowej w budynku.