Koszty poniesione przez Indie i Unię Europejską na wspólne projekty mają opiewać na dziesięć mln EUR - po pięć mln EUR od każdej ze stron. Z powstałego w ten sposób funduszu będą korzystać europejskie i indyjskie instytuty badawcze, jak również ośrodki przemysłowe, które będą prowadzić badania związane z energetyką słoneczną.

Zasadniczym punktem współdziałania będzie znalezienie sposobów produkowania tańszych wydajniejszych baterii słonecznych.