W sprawie wspólnego przedsięwzięcia Enea i ANR podpisały juz list intencyjny. Biogazownie mają zostać wybudowane w spółkach skarbu państwa, posiadających stosowne zaplecze.

Równocześnie Enea opracowuje również projekty budowy elektrowni wiatrowych. Pierwsza z farm ma mieć moc 35-40 MW, a uruchomiona może zostać już w drugiej połowie 2010 r.