Realizacja przez Rumunię tak ogromnego przedsięwzięcia przyczyni się do wywiązania się tego kraju ze zobowiązań względem UE w zakresie zwiększenia udziału energii odnawialnej, a równocześnie zmniejszona zostanie emisja szkodliwych dla atmosfery substancji. Z danych Europejskiego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej (European Wind Energy Association, EWEA) wynika, że pod koniec 2008 r. w Rumunii z turbin wiatrowych pochodziło tylko 10 MW energii, tj. mniej niż 1% całkowitej mocy tego kraju.

O dostawach 139 turbin wiatrowych 2.5xl dla projektu Fantanele GE informowało jesienią 2008 r. Trwa budowa tej elektrowni. Po zakończeniu realizacji drugiego etapu w 2011 r. obiekt będzie generował moc o wartości 600MW, co wystarczy na potrzeby ponad 400 000 gospodarstw domowych.

Rząd rumuński stworzył prawo sprzyjające rozwojowi zasobów energii odnawialnej i przyznał subsydia ważnym inicjatywom budowy farm wiatrowych i innych projektów z dziedziny energetyki odnawialnej do 2015 roku. Taka postawa zachęciła inwestorów i deweloperów do realizacji projektów w tym kraju.

Projekty Fantanele oraz Cogealac są realizowane w regionie Dobrudży, w okręgu Konstanca, gdzie występuje bardzo duży potencjał energii wiatrowej.