Dotychczas Federalny Urząd ds. Żeglugi i Hydrografii wydał pozwolenia na budowę 25 parków wiatrowych, z czego 22 na Morzu Północnym. Ich moc szacuje się na 12 tys. MW. Jednak w zamierzeniach Niemiec jest osiągniecie do 2030 r. mocy 25 tys. MW. Przyjęte rozporządzenie dotyczy morskiej strefy ekonomicznej, obejmującej wody w odległości od 12 do 200 mil morskich od brzegu.

Równocześnie założenie o budowie elektrowni wiatrowych mówi o tym ,że nie mogą kolidować z żeglugą i rybołówstwem. Ponadto inwestorzy i operatorzy parków wiatrowych są zobowiązani spełnić wymagania w zakresie ochrony środowiska naturalnego.