Zgromadziliśmy ponad 426 mln zł, z czego ponad 80 mln zł wpłynęło w tym roku - mówi Witold Maziarz, rzecznik NFOŚiGW - cytuje IAR.
Realizację programu podzielono na trzy etapy, których budżety będą miały odpowiednio: 400 mln zł, 200 mln zł i 100 mln zł.
Ocenia się, że 700 mln zł to na polskie warunki znaczna kwota. Dzięki tym funduszom można wybudować np. około 150 MW w energetyce wiatrowej.

Ważne jest, by solidnie zacząć wspierać inwestycje takie jak biogazownie czy elektrociepłownie opalane biomasą czy lądowe farmy wiatrowe.
W naszym kraju energetyka odnawialna wciąż bardzo wolno się rozwija. Dla przykładu IAR podaje, że "w ubiegłym roku energii odnawialnej nie starczyłoby nawet dla jednej Warszawy". A udział "zielonej energii" w sprzedaży energii elektrycznej ogółem ma rosnąć - z 5,1 proc. w 2007 r. (których nie wykonano) do 12,9 proc. w 2017 r."

Określony na rok 2008 obowiązek sprzedaży "energii zielonej" wynosi 7 % sprzedaży energii ogółem, jednak bardzo wątpliwe jest, by wymóg ten został spełniony.