Od stycznia przyszłego roku zamiast przyznawać bezzwrotne dotacje na przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, NFOŚiGW będzie udzielał długoterminowych pożyczek – informuje w „Rz” prezes Funduszu Jan Rączka.

Dziennik wyjaśnia, że NFOŚiGW zdecydował się na taką zmianę ze względu na fakt, że już na chwilę obecną większość inwestycji w OZE jest opłacalna bez rządowego wsparcia. Jednocześnie biorąc pod uwagę kryzys finansowy i związane z tym ograniczenie działalności kredytowej banków Fundusz chce udzielać więcej preferencyjnych pożyczek oraz dopłacać do kredytów bankowych.

W ciągu dwóch lat zostanie na ten cele rozdysponowane 2,5 mld zł. 1,5 mld zł Fundusz rozdzieli na projekty, których wartość przekracza 10 mln zł. Mniejsze projekty będą wspierane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W 2010 r. ruszy wsparcie małych inwestycji nieprzekraczających 1 mln zł. Fundusz będzie także dopłacał do kredytów zaciągniętych przez firmy na inwestycje w odnawialne źródła energii dotowane z programu „Infrastruktura i środowisko”.

Jeszcze według obecnych zasad została rozdysponowana część środków opłat zastępczych. NFOŚiGW wyda z tej puli 330 mln zł na 69 projektów dotyczących inwestycji w ochronę powietrza i odnawialnych źródeł energii. Następny nabór wniosków, już według nowych zasad, jest przewidziany na pierwszy kwartał 2009 r.