Tymczasem to zdaniem pomysłodawców nowych przepisów zbyt mało. Według nich powinny być m.in. zbadane, jak nowa elektrownia wpłynie na system przesyłowy i co się stanie z nim jeśli zabraknie wiatru, lub będzie pochmurnie.

Dodatkowo nowe przepisy mają ściślej pokazać, gdzie nowe elektrownie wiatrowe nie mogą powstawać. Pomysłodawcy nowych przepisów wskazują, że obecnie planowanych inwestycji jest tak dużo, że mogą one być wręcz niebezpieczne i dla sieci przesyłowej jak i środowiska.

Z najnowszych danych wynika, że inwestorzy chcieliby wybudować na Słowacji w ciągu pięciu lat setki elektrowni wiatrowych, łączna deklarowana moc jaka miałby w nich zostać zainstalowana to 5170 MW.