Poprzez zastosowanie systemu przekazu ciepła pomiędzy budynkami Zespołu Szkół i Krytej Pływalni ciepło nie wykorzystane w Zespole Szkół, szczególnie w okresie wakacji, przekazane będzie automatycznie do podgrzania wody w krytej pływalni.

Łączny koszt prac oszacowano na 1 245 230 zł , a wykonano za 1 082 120 zł. Koszty zmniejszono dzięki postępowaniu przetargowemu i rejestracji umowy dotacji w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (61 962 zł) skutkującej możliwością rozliczenia dotacji z Ekofunduszu przy zerowej stawce podatku VAT. Pozyskano dotacje stanowiącą 90% kosztów inwestycji, czyli 973 913 zł z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (490 024 zł), Fundacji Ekofundusz w Warszawie (373 000 zł) i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (110 889 zł).

Szacuje się, że używanie kolektorów słonecznych spowoduje znaczne oszczędności zużycia gazu (38 100 m3/rok) i energii elektrycznej (38 494 kWh/rok). Oznacza to, że koszt wykonania instalacji zwróci się po 15 mies.