Dzięki niemu wsparcie uzyskają inwestycje w wytwarzanie energii cieplnej przy użyciu biomasy, elektrownie wiatrowe, pozyskiwanie energii z wód geotermalnych, elektrownie wodne o mocy poniżej 5 Mwe (megawatów elektrycznych) oraz w kogenerację bez użycia biomasy. Kogeneracja to proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej w elektrociepłowni. Jest on ekologiczny i ekonomiczny - pozwala na mniejsze zużycie paliwa niż oddzielne wytwarzanie ciepła w ciepłowni i energii elektrycznej w elektrownii.

Środki na realizację inwestycji gromadzone są na specjalnym subfunduszu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak podało CIR, pochodzą one z kar oraz opłat przedsiębiorstw energetycznych, które nie wywiązują się z obowiązku wytwarzania określonej ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

W ramach programu inwestorzy będą mogli otrzymać pożyczkę długoterminową, rozłożoną na 15 lat, w wysokości do 50 mln zł, która pokryje 75 proc. kosztów przedsięwzięcia.