Plan NFOŚiGW przewiduje udzielenie inwestorom zainteresowanym zieloną energią pożyczek o łącznej kwocie 1,5 mld zł. Fundusze te pochodzić będą z opłat firm energetycznych za mały udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu.
Na inwestycję można pozyskać od 4 do 50 mln zł pożyczki, ale nie więcej, niż 75% kosztów inwestycji. Oprocentowanie takiej pożyczki to 6% w skali roku a czas kredytowania - nie więcej niż 15 lat.
Do 27 kwietnia zainteresowani powinni złożyć wniosek wstępny, a po zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu zostaną zaproszeni do złożenia koniecznych dokumentów i załączników.
Przedsiębiorcy mogą skorzystać też z tego, że po zrealizowaniu projektu mogą wystąpić z wnioskiem o umorzenie do 50% wartości kredytu.
Zgodnie z założeniami programu, chodzi w nim o wspieranie zwłaszcza małych i średnich inwestycji, gdyż duże projekty z założenia nie powinni mieć problemów z pozyskaniem kapitału.
Zakłada się, ze dzięki 350 MW zielonej energii, jakie zostaną wyprodukowane dzięki funduszowi, Polska znacznie zbliży się do spełnienia warunków UE mówiących o tym, że do 2020 r. 15% energii elektrycznej ma pochodzić ze źródeł odnawialnych.